Home
Print
Envelope

Fotogalerie

Oceňování náletových dřevin je častým úkolem v oceňovací praxi

Oceňování náletových dřevin je překvapivě častým úkolem v oceňovací praxi. Dle účelu posudku oceňujeme většinou dle metodiky AOPK nebo v režimu oceňovací vyhlášky dle § 38, 39 či § 41, odst. 2.