Dne 10.11.2016 se koná v zasedací místnosti ÚHÚL, pobočka Brno, Vrázova 1 odborný seminář

„ Technologie měření dřevní hmoty a softwarová podpora znalecké činnosti " - bližší viz pozvánka.

Download pozvanka-seminar-10-11-2016