Účelem našeho sdružování je získávání a poskytování informací a naše činnost je proto zaměřena na:

  • zajištění komunikace mezi členy spolku, vzájemné výměny zkušeností a poskytování aktuálních informací o legislativních, cenových a dalších odborných otázkách zejména v oblasti lesního hospodářství a myslivosti
  • vzdělávání členů prostřednictvím pořádání odborných seminářů
  • spolupráce s orgány státní správy a dalšími institucemi při odborných konzultacích, při přípravě nových oceňovacích předpisů a výkladu legislativních norem
  • prezentace činnosti spolku a jeho členů
  • konzultace a školení
  • odborná a poradenská činnost