Home
Print
Envelope

Ke stažení

Zde Vám nabízíme pár zajímavých souborů ke stažení.

metodika výpočtu zásoby a množství těžby výchovné_
odhad velikosti poškození v důsledku kalamitních činitelů_
pracovní postup - měření_
venkovní šetření_
výpočet výnosu lesního majetku_
návrh standardů znalecké metodiky pro potřeby lesnictví_
pařezové tabulky_
sdělení mf k problematice oceňování lesních cest_
znalecké postupy pro určení ceny věcného břemene - o2
znalecké postupy pro určení ceny věcného břemene - p1
potenciální roční renta z lesa_návrh nové škodní vyhlášky
vývojový diagram stanovení obvyklé ceny služebnosti
analýza vývoje hnilob v důsledku poškození odřeninami a zlomy kořenů.
návrh vyyhlášky stanovující seznam oborů, odvětví, kvalifikačních předpokladů a
technologie měření dřevní hmoty nastojato 2016
výpočet náhrady za újmy lh pomocí skol_2016
výpočet škod na lesích pomocí vyskol_2016
zákn o soudních znalcích, brno 10.11.2016
Ocenění dřevní hmoty - pracovní postup
Ocenění dřevní hmoty stojícího porostu - pracovní postup
Znalci - podklady výpočet výnosu
využití prostředků uav v lesnické praxi_26.10.2021
1_zahradník petr aktuální stav kůrovcové kalamity a jají další očekávaný vývoj_26.10.2021

co nenajdete_oceňování okrasných rostlin 0317
oceňování okrasných rostlin 0317
oceňovaní služebností_ Úhul 180406 - inet
exfos 2018 - vb
znalecké přístupy v oceňovací praxi
5_flora_martin
4_matějíček_jiří
charvát_porovnání cen hlavních jehličnatých sortimentů
charvát_seminář brno
2_zichala_seminář vliv sucha a násl. kůrovcové kalamity
3_sebera_tauber_seminář vliv sucha a následné kůrovcové kalamity
1_zahradník petr aktuální stav kůrovcové kalamity a jají další očekávaný vývoj_26.10.2021
využití prostředků uav v lesnické praxi_26.10.2021
2_dohnanský tomáš legislativní možnosti řešení obnovy lesa u nest. les. majetků_26.10.2021