Home
Print
Envelope

Ke stažení

Zde Vám nabízíme pár zajímavých souborů ke stažení.

metodika výpočtu zásoby a množství těžby výchovné_
odhad velikosti poškození v důsledku kalamitních činitelů_
pracovní postup - měření_
venkovní šetření_
výpočet výnosu lesního majetku_
návrh standardů znalecké metodiky pro potřeby lesnictví_
pařezové tabulky_
sdělení mf k problematice oceňování lesních cest_
znalecké postupy pro určení ceny věcného břemene - o2
znalecké postupy pro určení ceny věcného břemene - p1
potenciální roční renta z lesa_návrh nové škodní vyhlášky
vývojový diagram stanovení obvyklé ceny služebnosti
analýza vývoje hnilob v důsledku poškození odřeninami a zlomy kořenů.
návrh odměňovací vyhlášky
návrh vyhlášky o odměně konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
návrh vyyhlášky stanovující seznam oborů, odvětví, kvalifikačních předpokladů a
návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
oceněni lesa pomocí sw ocenění
technologie měření dřevní hmoty nastojato 2016
výpočet náhrady za újmy lh pomocí skol_2016
výpočet škod na lesích pomocí vyskol_2016
vyporadani pripominek
zákn o soudních znalcích, brno 10.11.2016
Ocenění dřevní hmoty - pracovní postup
Ocenění dřevní hmoty stojícího porostu - pracovní postup
Znalci - podklady výpočet výnosu
co nenajdete_oceňování okrasných rostlin 0317
oceňování okrasných rostlin 0317
oceňovaní služebností_ Úhul 180406 - inet
exfos 2018 - vb
aktuality oceňování lesa _podzim 2018
znalecké přístupy v oceňovací praxi