Naše dosavadní činnost:

Od svého založení jsme uspořádali řadu seminářů a přednášek ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, Lesnickou a dřevařskou fakultou MZLU v Brně nebo s Výzkumným ústavem lesního hospodářství v Jílovišti, ale také s využitím výsledků činnosti našich členů a případně pozvaných lektorů z různých organizací. Semináře jsou většinou doplňovány venkovními pochůzkami s názornými ukázkami oceňování a to zejména problematických objektů.

Dosud uspořádané přednášky a semináře:

 1. Nové předpisy v oceňování lesů
 2. Kalkulace cen dříví při prodeji dříví nastojato, Možnosti identifikace parcel v oceňovací praxi, Úloha znalce v českém právním řádu, Mezinárodní oceňovací standardy
 3. Oceňování nelesních pozemků a na nich se vyskytujících trvalých porostů lesních a okrasných dřevin, Hodnocení celospolečenských funkcí lesů
 4. Mýtní hodnota dospívajících a dospělých porostů
 5. Oceňování sporných případů nestejnověkých porostů a porostů na terénně nepřistupných stanovištích, Porovnání zjištěných cen porostů s výsledky ocenění průmyslové taxace
 6. Tržní a výnosová hodnota lesa
 7. Ocenění lesního majetku zjednodušenou výnosovou metodou, Věcná břemena a jejich použití v oceňování lesů
 8. Oceňování pařezin
 9. Trestní zákon a oceňování škod pro účely trestního zákona, Oceňování škod zvěří, problematika oceňování porostů v oborách
 10. Porovnání výnosového ocenění lesa s oceněním podle platného cenového předpisu, Důsledky vstupu ČR do EU
 11. Měření zásoby dříví a odvození sortimentace, Cena lesního podniku
 12. Náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření - vyhláška č.335/2006 Sb.
 13. Vyhláška č.3/2008 Sb. a novinky v katastru nemovitostí
 14. Obvyklá cena lesa
 15. Oceňování pozemků a trvalých porostů
 16. Ceny pozemků a cenová mapa, oceňování okrasných rostlin
 17. Připravené změny ve vyhlášce č.55/1999 Sb.
 18. Oceňování pozemků - předpisy, souvislosti, problémy.
 19. Oceňování lesa dle současné legislativy, zjišťování zásob z pařezů, dotace doLH.
 20. Zákonné požadavky na hospodaření malých vlastníků.
 21. Regionální využití biomasy.
 22. Škody působené zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách.
 23. Cena lesa úřední a obvyklá.
 24. Praktické využívání obnovitelných zdrojů.
 25. Právní odpovědnost vlastníků lesa.
 26. Metodika měření zásoby a stanovení výnosu lesního podniku.
 27. Manažerské účetnictví a projektový management v lesním podniku.
 28. Stanovení ceny dřevní hmoty.
 29. Aspekty stávající legislativy upravující hospodaření v lesích.

Jak se scházíme?

Scházíme se většinou v Brně nejméně dvakrát v roce. Na semináře zveme nejen členy Společnosti ale i všechny, kdo projeví zájem o naše akce a předají nám svoji adresu (stačí e-mail).

Kontaktní adresy:
Předseda: Ing. P. Spurný, Slavkovská 592, 685 01 Bučovice, mobil: 603 233 811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda: Ing. J. Sebera, Ph.D., Rybářská 18, 603 00 Brno, mobil: 606 545 358, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.