Dne 10.11.2017 se koná v zasedací místnosti ÚHÚL, pobočka Brno, Vrázova 1 odborný seminář

„Aktuální stav implementace předpisů týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR), problematika lesních cest " - bližší viz pozvánka.

Download pozvanka-seminar-10-11-2017_brno