Dne 31.3.2017 se koná v zasedací místnosti ÚHÚL, pobočka Brno, Vrázova 1 odborný seminář

„Metodika oceňování okrasných dřevin na trvalém stanovišti, výpočet škody na okrasných a ovocných dřevinách. Aktuální problematika oceňování lesa, možnosti zjištění  sortimentace  lesních porostů – praktická ukázka " - bližší viz pozvánka.

Download pozvanka-seminar-31-3-2017_brno