Home
Print
Envelope

Aktuality

Co se děje v "našem" světě? Co pro Vás chystáme nového? Doufáme, že na tyto otázky zde naleznete odpovědi.

Seminář 31.3.2017

Tematický seminář zaměřený na problematiku oceňování okrasných dřevin, výpočet škody na okrasných a ovocných dřevinách a na aktuální problematiku oceňování lesa s praktickou ukázkou zjištění sortimentace lesních porostů.

Dne 31.3.2017 se koná v zasedací místnosti ÚHÚL, pobočka Brno, Vrázova 1 odborný seminář

„Metodika oceňování okrasných dřevin na trvalém stanovišti, výpočet škody na okrasných a ovocných dřevinách. Aktuální problematika oceňování lesa, možnosti zjištění  sortimentace  lesních porostů – praktická ukázka " - bližší viz pozvánka.