Oceňování pozemků lesních cest je mnohdy komplikovanou záležitostí. Ve smyslu vyhlášky se pozemky lesních cest oceňují podle toho, zda jsou cestami zemními, nezpevněnými anebo zda jsou opatřeny stavební konstrukcí vytvářející zpevněný povrch komunikace. Dále pak záleží na okolnosti, zda jsou pozemky lesních cest vedeny v katastru nemovitostí jako samostatné pozemky označené parcelním číslem v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, anebo jsou vedeny jako lesní pozemek.

Ocenovani lesnich cest
Ocenovani lesnich cest
Ocenovani lesnich cest
Ocenovani lesnich cest
Ocenovani lesnich cest
Ocenovani lesnich cest
 
Powered by Phoca Gallery