Home
Print
Envelope

Oceňování lesa

Investice a úroková míra

Určení současné čisté hodnoty i interní úrokové sazby vychází ze stejného matematického modelu (vzorce). Rozdíl však spočívá v předpokladu budoucího použití a zúročení čistých výnosů, které plynou zpět do lesního podniku.