Mezi významné druhy právních závad patří rovněž věcná břemena. Problematika věcných břemen, váznoucích na lesním majetku není u nás doposud dostatečně vyjasněna.

Download lesni-majetek-a-vecna-bremena