Home
Print
Envelope

Oceňování lesa

Lesní majetek a věcná břemena

Mezi významné druhy právních závad patří rovněž věcná břemena. Problematika věcných břemen, váznoucích na lesním majetku není u nás doposud dostatečně vyjasněna.