Home
Print
Envelope

Oceňování lesa

Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi

Oceňování majetku je jedna z ekonomických vědních disciplín. V rámci této problematiky je nutno vycházet z kvalitních teoretických východisek a metodických postupů.