Oceňování majetku je jedna z ekonomických vědních disciplín. V rámci této problematiky je nutno vycházet z kvalitních teoretických východisek a metodických postupů.

Download metodiky-ocenovani-v-soudne-znalecke-praxi