Home
Print
Envelope

Oceňování lesa

Tržní oceňování lesního majetku

Tržní hodnota lesního majetku především informuje vlastníka lesa o reálné hodnotě jeho majetku. Význam hodnoty je jiný pro vlastníka velkého a vlastníka drobného lesního majetku.