Home
Print
Envelope

Poradenství

Regionální využívání biomasy pro výrobu tepla

Příspěvek se zaměřuje na novou možnost přidružené lesní výroby lesních majetků měst a obcí a to na regionální využívání dendromasy pro výrobu tepla – provoz kotelny na dřevní štěpku.