Příspěvek se zaměřuje na novou možnost přidružené lesní výroby lesních majetků měst a obcí a to na regionální využívání dendromasy pro výrobu tepla – provoz kotelny na dřevní štěpku.

Download regionalni-vyuzivani-biomasy-pro-vyrobu-tepla