Náhrada škod vychází z obecných ustanovení občanského zákoníku. V České republice se v současnosti pro výpočet škod způsobených na lesích používá jediný, legislativně zakotvený předpis - vyhláška MZe č. 55/1999 Sb.

Download ocenovani-skod-zveri