Home
Print
Envelope

Poradenství

Biomasa - další ze zdrojů příjmů pro venkovské obce?

Příspěvek se zaměřuje na regionální využívání biomasy pro energetické účely. Jedná se o další možnost posílení schopnosti samofinancování lesních majetků a tím i posílení jejich regionální pozice.